Een ouderparticipatiecreche is een vorm van kinderopvang waarbij de opvang uitsluitend en onbezoldigd geschiedt door ten minste een van de ouders van de in die voorziening opgevangen kinderen. Als zodanig is deze vorm van kinderopvang wettelijk vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

De stichting OOK-kinderopvang heeft als doel het initiëren en ondersteunen van kinderopvang op basis van ouderparticipatie. Op deze site kun je vinden wie de stichting OOK-kinderopvang zijn en hoe zij denken deze doelstelling te verwezenlijken.

De OPC's worden in hun voortbestaan bedreigd doordat het ministerie een wijziging in de wet wil doorvoeren waar een  OPC niet aan kan voldoen: De vastegezichtenregel. 

In de media in

2014:

Maandag 03 maart 2014 TROS-radar

Moties ingediend door:

Dupuis (in 2010)

2013:

Algemene info over de situatie van de creches begin 2013 is te vinden in het document: info

2012:

De herontdekking van het collectief. Tine de Moor

Pieter Hilhorst, de nationale ombudsman heeft hier op 10 februari 2012 aandacht aan besteed, zie de video van minuut 9 tot 19: http://gemi.st/13786031

2011:

NRC, VKenTrouwop 19-11-2011

Een scriptie over sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen op OPC's van de UvA Roxanne_Calis

2010:

Ouders en hun eigen creche!Klik_hier

Voor een overzicht van de bestaande creches klik hier

OOK_nieuws:

In 2012 is geopend: 

Kinderdagverblijf de Oase

Lomanlaan 103a 

In de wijk Kanaleneiland is in 2012, met steun van de gemeente Utrecht, de eerste nieuwe OPC van Nederland sinds bijna 20 jaar geopend. Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw situatie, mail dan naar: link

Wil je op de hoogte gehouden worden van de  activiteiten van de Stichting OOK, klik op deze e-mail link en zet activiteiten in het subject.

Last updated: 23-februari-2015

OOK-kinderopvang = Opvang door ouders voor kinderen

 

DE site waar je alles kunt vinden over het onderwerp:

ouderparticipatiecreche.

OOK_Home   OOK_WWW   OOK_info   OOK_links   OOK_forum

  Voor meer info: IkwilOOKinfo

Kinderen opvoeden is een taak van het hele dorp (Afrikaans gezegde)

OOK-kinderopvang © 2007