100 %
zeggenschap
1 %
gedoe

Kinderopvang op school,
door school.

Jij de regie, wij het gedoe

Als bestuurder / directeur in het onderwijs ga je voor de ontwikkeling van kinderen. Maar de muur tussen opvang en onderwijs zit in de weg. De kansenongelijkheid groeit. En ouders maken hun schoolkeuze steeds vaker op basis van het aanbod. Bied je ook kinderopvang? Dan heb je een dikke plus. Neem de regie in handen, zonder het gedoe.

Complete basisschool

Scholen hebben alles in huis om zelf kinderopvang aan te bieden. Verbreed het aanbod: goed voor kinderen, fijn voor ouders en de school blijft aantrekkelijk.

Rijke schooldag

Zet de eerste stap naar de rijke schooldag: waar les in een lokaal wordt afgewisseld met ontspanning, sport of muziek. Maak je school klaar en ga kansenongelijkheid tegen.

Maatschappelijke opvang

Op school zijn kinderen het doel en geen middel om snel geld te verdienen. Met maatschappelijke opvang in eigen regie blijft het toegankelijk en betaalbaar.

Onderwijs &
Opvang Scan

Hoe zit het met kinderopvang in jouw regio?
Zitten er commerciële belangen achter?
En wat zijn de kansen voor jouw school?

“In Nederland bepaalt je postcode je lot: veel kinderen hebben geen toegang tot ontwikkelingsgerichte, voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen. Leerlingen met een hogere kans op achterstanden gaan minder vaak naar de opvang, hangen thuis rond, terwijl kinderen die opgroeien in een welgestelde wijk druk zijn met muziek, sport en andere ontwikkelingsgerichte activiteiten. De kansenongelijkheid neemt toe.

OOK Kinderopvang steunt de beweging om alle kinderen een rijke schooldag te bieden. Met kinderopvang op school, door de school. Onze missie? Maatschappelijke opvang, toegankelijk voor iedereen.”

 

Daan van de Voort, oprichter en bestuurder OOK Kinderopvang