Medewerkers

Veel leerkrachten lukt het niet om dagelijks af te stemmen met de BSO. De lijn van medewerkers doet ontzettend hun best, maar als opvang en onderwijs gescheiden zijn, blijven contactmomenten beperkt. Daarnaast geven deeltijdcontracten onzekerheid over financiën en carrièreperspectief. De rijke schooldag lost het op.

Makkelijke afstemming

Bij traditionele scholen, gescheiden van opvang, is het voor medewerkers soms lastig om te weten wat er speelt bij ieder kind. Soms lukt het niet om een directe overdracht te hebben tussen de medewerkers van de voorschoolse opvang / BSO en de basisschool. Terwijl leerkrachten het liefste snel willen kunnen inspelen op gebeurtenissen op de opvang. Over activiteiten, ruzies, ongelukjes, etc. etc.

De rijke schooldag lost het op. Door onderwijs en opvang te combineren op één locatie, ontstaat er één team. Pedagogische medewerkers en onderwijsmedewerkers worden directe collega’s in één gebouw en dat geeft talrijke mogelijkheden voor informeel overleg. Ze komen elkaar vanzelf tegen in de gang, het speelplein en de koffieautomaat. Dat maakt afstemming veel gemakkelijker.

Ontwikkeling en carrière

Op een traditionele school heeft het (onderwijs) ondersteunend personeel (OOP) lang niet altijd zicht op carrièreperspectief. Hoe blijf je plezier en uitdaging vinden in je werk, wanneer je jarenlang hetzelfde doet? Hoe kun je je blijven ontwikkelen? Kan dat binnen de school, ook op de lange termijn? Om medewerkers aan boord te houden in een krappe arbeidsmarkt is het van belang perspectief te bieden.

De rijke schooldag lost het op. Door onderwijs en opvang te combineren op één locatie, krijgen onderwijsassistenten de mogelijkheid om hun werk op school te combineren met pedagogische werkzaamheden bij de kinderopvang. Eén deel van de dag zijn ze bijvoorbeeld actief op de voorschoolse of buitenschoolse opvang. Hier ontwikkelen ze nieuwe kennis en vaardigheden. En ze leren de kinderen nog beter kennen. Het is goed voor het werkplezier en de carrièremogelijkheden.

Combineren deeltijdbanen

De traditionele school heeft vaak niet genoeg ruimte in het budget om medewerkers een volledig contract te bieden. Het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) werkt daarom vaak binnen kleine aanstellingen (deeltijdbanen). Sommige medewerkers zouden graag meer uren willen maken, maar dat zit er niet altijd in. Dat geeft financiële onzekerheid, spanningen en stress. En het vormt een risico voor de school die vroegtijdige uitstroom en personeelstekorten wil voorkomen.

De rijke schooldag lost het op. Door onderwijs en opvang te combineren op één locatie, kunnen werkzaamheden slim worden gecombineerd. Sommige collega’s kunnen aan de slag in zowel het onderwijs als de opvang, zodat contracten kunnen worden uitgebreid of gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan een onderbouwcoördinator, die naast het onderwijs ook de kinderopvang/peuteropvang coördineert, inclusief de warme overdracht. Of een midden/bovenbouwcoördinator die vorm en inhoud geeft aan het projectmatig werken binnen de buitenschoolse opvang.

Voordelen van Kinderopvang
in eigen beheer
op een rij

Kinderopvang op school heeft voordelen voor kinderen, ouders, medewerkers, schooldirecties en bestuurders.
Het geeft zekerheid en is wendbaar en integraal.

ZEKER
Voorkomen en wegnemen van achterstanden
Betaalbare en toegankelijke kinderopvang
Combineren deeltijdbanen
Oplossing bij uitval en personeelstekort
Aantrekkingskracht van de scholen
WENDBAAR
Mix inspanning en ontspanning
Flexibel en oudergericht
Ontwikkeling en carrière
Doorgaande ontwikkellijn van 0/2 tot 12 jaar
Op tijd klaar voor de toekomst
INTEGRAAL
Minder en soepeler overgangen
Eén complete gezinsoplossing
Makkelijke afstemming
Samenwerken in één team
Bijdrage aan maatschappelijke opgave