opvang in eigen beheer 

Scholen hebben alles in huis om zelf kinderopvang aan te bieden, in eigen beheer binnen de schoolmuren. Ze hebben de bevoegdheid, de ruimtes, en vaak ook (een deel van het) pedagogisch personeel. Is jouw school er klaar voor?

Wettelijke plicht

In de wet is nu al vastgelegd dat scholen (inspannings)verplicht zijn om – als ouders daarom vragen – opvang aan te bieden of dit nabij te organiseren.

Binnen de WPO, artikel 45 tweede lid, wordt [het bevoegde gezag] reeds verantwoordelijk gehouden voor het aanbieden van opvang conform de wet kinderopvang op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 07:30 uur en 18:30 uur, indien een of meer ouders hierom verzoeken.

Natuurlijk zijn er wat hordes te nemen

Je hebt kennis nodig van de wet- en regelgeving. Je hebt beleid nodig voor de kinderopvang. Je hebt systemen nodig, voor het vastleggen van contracten en het versturen van facturen. En je hebt tijd nodig voor de service richting ouders. Dat doe je er niet even naast op een vrijdagmiddag.

Daar komen wij om de hoek kijken

OOK Kinderopvang ontzorgt en ondersteunt scholen om zelf kinderopvang te organiseren. Van dagopvang, peuteropvang tot buitenschoolse opvang (BSO). Scholen nemen de regie, wij regelen het gedoe.

Je kunt het vergelijken met een elektrische bakfiets.

De school is als een bakfiets, waar een compleet aanbod in past. Van onderwijs, opvang tot buitenschoolse activiteiten, bij elkaar op één plek. OOK Kinderopvang is de elektrische hulpmotor. Je zou het ook zonder onze hulp kunnen doen, als je bereid bent wat harder te trappen. Wij geven, waar dat nodig is, een duwtje in de rug. Dat is fijn bij het wegrijden, en onderweg heb je er – haast ongemerkt – veel profijt van.