Visie

1 augustus 1985 was een belangrijke dag voor alle kinderen in Nederland. Toen ontstond de basisschool zoals wij die nu kennen. De kleuteropvang en de lagere school werden samengevoegd op één plek. Klassen maakten plaats voor groepen. Van 4 tot 12 jaar zit je onder schooltijd onder de pannen.

Tijden veranderen

Maar sinds de oprichting van de basisschool, bijna veertig jaar geleden, is de wereld flink veranderd. In de jaren ’80 bleven veel moeders (en huismannen) nog thuis om voor de kinderen te zorgen, en ze – vaak tussen de middag – op te halen van school. Peuters gingen een dagdeel of twee per week naar de peuterspeelzaal. 

Nu is alles anders. De meeste ouders/verzorgers werken allebei. En al snel begint het bij jonge gezinnen thuis te knellen. Hoe combineer je werk en opleiding van jezelf met onderwijs en opvang van je kinderen? De behoefte aan kinderopvang nam enorm toe. Jaar na jaar. Van peuteropvang, dagopvang tot buitenschoolse opvang.

Maar scholen waren er niet op ingericht. 

KDV’s en BSO’s

Dus kwamen er kinderdagverblijven, voor opvang tot 0 tot 4 jaar, en voor- en buitenschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar. Als paddenstoelen kwamen KDV’s en BSO’s uit de grond. Soms met een maatschappelijk doel; vaak met een commercieel oogpunt. Kinderopvang werd vooral een faciliteit zodat ouders kunnen werken.

Kansenongelijkheid

Het vergroot de kansenongelijkheid in Nederland. Want lang niet alle kinderen hebben toegang tot ontwikkelingsgerichte voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen en activiteiten zoals sport en muziek. Kinderen in zogenoemde achterstandswijken gaan minder vaak naar de opvang, hangen thuis rond of op straat, terwijl kinderen uit welgestelde wijken druk zijn met muziekles, sportles en andere ontwikkelingsgerichte activiteiten. Je postcode bepaalt je lot.

Schoolkeuze

Als gevolg maken ouders andere afwegingen dan vroeger. Bij de schoolkeuze is denominatie allang niet meer allesbepalend. Uit onderzoek blijkt dat ouders tegenwoordig vooral een school kiezen op basis van het beschikbare aanbod. Ze komen kijken en vragen al snel: hoe zit het met kinderopvang? Ouders verwachten van school wat ze krijgen bij webshops: flexibiliteit, service en een breed aanbod.