Schooldirecties

Veel schooldirecties worstelen met personeelstekorten: wat te doen bij ziekte of langdurige uitval van teamleden? Ze zouden graag meer zicht hebben op kinderen buiten schooltijd en gaan werken met een doorgaande ontwikkellijn.
De rijke schooldag lost het (deels) op.

Oplossing bij uitval en personeelstekort

Veel scholen in Nederland hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om nieuwe medewerkers te vinden en uiterst belangrijk om de bestaande vast te houden. Lukt dat goed, dan ontkom je niet aan een ander probleem: de onverwachte uitval van leerkrachten door ziekte of andere omstandigheden. Voor veel schoolleiders en directeuren is het een worsteling om tijdig goede (en betaalbare) vervanging te vinden. Het komt zelfs voor dat scholen geen oplossing kunnen vinden en het klaslokaal tijdelijk moeten sluiten.

De rijke schooldag lost het op. Door onderwijs en opvang te combineren op één locatie, zijn er binnen de schoolmuren meer medewerkers aanwezig. Wanneer een leerkracht onverhoopt uitvalt, en er echt geen oplossing te vinden is, kunnen pedagogische medewerkers van de opvang tijdelijk bijspringen. Bijvoorbeeld door te werken in units; en combinaties te maken met bevoegd onderwijspersoneel van een andere klas. Scholen met kinderopvang in eigen beheer bouwen hier in hun formatie bewust “indeuk-ruimte” voor in.

Doorgaande ontwikkellijn van 0/2 tot 12 jaar

De traditionele schooldag is gescheiden van de peuteropvang en de buitenschoolse opvang. Dat betekent dat leerkrachten van de basisschool en pedagogische medewerkers in de opvang géén gezamenlijk programma hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Soms is er een geschreven overdracht van het kinderdagverblijf naar de basisschool (bij 4 jaar), maar onmiskenbaar staan er muren tussen.

De rijke schooldag lost het op. Door onderwijs en opvang te bundelen, en samen te werken in één team, kun je kinderen één gepersonaliseerd ontwikkelprogramma aanbieden. Een aanpak op maat, per kind, gericht op de individuele talenten. Een doorgaande ontwikkellijn, afgestemd op zijn/haar specifieke behoeften. Van 0/2 tot 12 jaar. Dat komt de ontwikkeling van ieder kind ten goede. En natuurlijk helpt het ook bij het profileren van je school.

Samenwerking in één team

In het traditionele model zijn onderwijs en opvang twee gescheiden werelden. Maar in de beleving van kinderen en ouders zijn die werelden helemaal niet gescheiden: zij beleven gewoon een schooldag en willen dat die fijn, goed en leerzaam verloopt. Of het nou op de opvang is, het schoolplein of in de klas. 

De rijke schooldag lost het op. Door onderwijs en opvang te combineren op één locatie, ontstaat er één integraal team. Als schoolleider ken je de leerkrachten én de pedagogisch medewerkers door en door. Zij werken met elkaar intensief samen binnen de schoolmuren en zetten hun verschillende expertisegebieden in. Voor schooldirecteuren is dat prettig werken: je kunt waar nodig verbindingen leggen en houdt een brede blik.

Voordelen van Kinderopvang
in eigen beheer
op een rij

Kinderopvang op school heeft voordelen voor kinderen, ouders, medewerkers, schooldirecties en bestuurders.
Het geeft zekerheid en is wendbaar en integraal.

ZEKER
Voorkomen en wegnemen van achterstanden
Betaalbare en toegankelijke kinderopvang
Combineren deeltijdbanen
Oplossing bij uitval en personeelstekort
Aantrekkingskracht van de scholen
WENDBAAR
Mix inspanning en ontspanning
Flexibel en oudergericht
Ontwikkeling en carrière
Doorgaande ontwikkellijn van 0/2 tot 12 jaar
Op tijd klaar voor de toekomst
INTEGRAAL
Minder en soepeler overgangen
Eén complete gezinsoplossing
Makkelijke afstemming
Samenwerken in één team
Bijdrage aan maatschappelijke opgave