Kinderen

Veel kinderen hebben nog geen toegang tot ontwikkelingsgerichte, voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen. De kansenongelijkheid neemt toe. Op school is de afwisseling tussen rust en inspanning niet altijd ideaal, en de verschillen met de opvang geven abrupte onderbrekingen. De rijke schooldag lost het op.

Voorkomen en wegnemen van achterstanden

Een basisschool die zich richt op kinderen van (0-2) 2 tot 12 jaar, waar zij de hele dag aanwezig (kunnen) zijn, biedt optimale mogelijkheden om kinderen met een achterstand extra ondersteuning te bieden. De ontwikkeltijd neemt significant toe.

De rijke schooldag lost het op. In plaats van alleen een plek voor onderwijs, wordt het een ‘veilige plek’ waar kinderen zich het gehele jaar kunnen ontwikkelen. Kinderen die een achterstand hebben, of dreigen op te lopen, krijgen er in een rijke schooldag extra veel ontwikkeltijd bij. Ze krijgen toegang tot betaalbare opvang en buitenschoolse activiteiten op school, dat in één team samenwerkt met de leerkrachten. Dat geeft veel mogelijkheden voor extra ondersteuning en aandacht voor het individuele kind binnen de groep.

Mix inspanning en ontspanning

Brede ontwikkeling van kinderen is erbij gebaat dat onderwijs, ontspanning, inspanning en rust in samenhang wordt aangeboden of zelfs gedurende de dag wordt gemixt. Door kinderopvang in eigen beheer krijgt de samenwerking tussen de verschillende disciplines een kwaliteitsimpuls. Mede hierdoor wordt een stevig fundament gelegd om in de (nabije) toekomst een “rijke schooldag” aan te (kunnen) bieden. Zo worden de verschillende expertisegebieden ingezet om optimaal aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van kinderen. 
              

De rijke schooldag lost het op. Wanneer onderwijs en opvang samenkomen op één plek, geeft dat veel mogelijkheden om de dag flexibeler in te delen. Gedurende de dag kunnen activiteiten worden gemixt. Misschien wordt de dag iets langer, maar met een veel betere balans tussen inspanning en ontspanning. Zo kan de ontwikkeling van kinderen vooropstaan.

Minder én soepeler overgangen

De traditionele schooldag heeft voor veel kinderen ‘abrupte onderbrekingen’. Ze komen binnen bij de voorschoolse opvang, gaan naar school, dan naar de BSO, vaak gevolgd door sport of muziek. Maar de hele lijn van medewerkers praat niet altijd met elkaar. Er is geen (of een beperkte) overdracht. Dat leidt, vaker dan gezien wordt, tot problemen.

De rijke schooldag lost het op. Met één team op één locatie, voor onderwijs en opvang, zijn er minder overdrachten en verlopen ze een stuk soepeler. Als er wat met een kind is gebeurd of als er thuis wat speelt – een ongelukje, een overleden huisdier of iets in de familie – kunnen medewerkers daar meteen op inspelen. Zonder dat het kind zelf vijf keer opnieuw het verhaal moet doen.

Voordelen van Kinderopvang
in eigen beheer
op een rij

Kinderopvang op school heeft voordelen voor kinderen, ouders, medewerkers, schooldirecties en bestuurders.
Het geeft zekerheid en is wendbaar en integraal.

ZEKER
Voorkomen en wegnemen van achterstanden
Betaalbare en toegankelijke kinderopvang
Combineren deeltijdbanen
Oplossing bij uitval en personeelstekort
Aantrekkingskracht van de scholen
WENDBAAR
Mix inspanning en ontspanning
Flexibel en oudergericht
Ontwikkeling en carrière
Doorgaande ontwikkellijn van 0/2 tot 12 jaar
Op tijd klaar voor de toekomst
INTEGRAAL
Minder en soepeler overgangen
Eén complete gezinsoplossing
Makkelijke afstemming
Samenwerken in één team
Bijdrage aan maatschappelijke opgave