Schoolbesturen

Veel schoolbesturen maken zich zorgen om de aantrekkelijkheid van hun scholen op lange termijn. Ze zien de ‘rijke schooldag’ aankomen en maken een strategie voor de lange termijn, voordat ze ingehaald worden. De maatschappelijke behoefte aan opvang blijft immers stijgen.

Aantrekkingskracht en continue instroom

Een constante factor van belang voor scholen én kinderopvangorganisaties is de onzekerheid van instroom. Zowel voor de financiële stabiliteit, de continuïteit, het aangaan van langetermijnverplichtingen met medewerkers en het kunnen doen van investeringen ben je gebaat bij een redelijk stabiele instroom, of in elk geval, een voorspelbare instroom van nieuwe leerlingen. In de praktijk komen schommelingen vaak voor: de ene school wint aan populariteit en imago terwijl de ander worstelt met leerlingdaling.

Steeds meer scholen denken daarom na over hun aanbod en de combinatie van onderwijs en opvang. Ze begrijpen dat het aanbod voor (toekomstige) ouders een van de belangrijkste factoren is bij de schoolkeuze. Scholen die maatschappelijke kinderopvang in eigen beheer kunnen aanbieden hebben al snel een streepje voor. Zij worden door ouders extra aantrekkelijk bevonden. Daarnaast hebben scholen met peuteropvang (2-4 jaar) beter zicht op de instroom in groep 1: ze zien hoeveel kinderen kunnen doorstromen van opvang naar onderwijs; en kunnen mogelijke onderinstroom tijdig signaleren.

Op tijd klaar voor de toekomst

De maatschappelijke ontwikkelingen bewegen in de richting van de ‘rijke schooldag’. Een dag waarin een dagdeel les door een leraar wordt gecombineerd met ontwikkelingsgerichte opvang, met plek voor beweging, sport en muziek en (mogelijk op termijn) ook theater, dans, techniek- of natuurles. Niet volgens de dwingende logica van de WPO, maar vanuit de belangen van het kind. Laten we dit bij een mooie toekomstdroom of zetten we nu een concrete, eerste stap?

Steeds meer scholen denken nu na over de mogelijkheden die de rijke schooldag hun (leerlingen) zou kunnen bieden. En de eerste stap die bestuurders nu zouden kunnen zetten: kinderopvang aanbieden op de eigen school in eigen regie. Een veilige strategie, want mochten de plannen in de toekomst toch anders uitpakken, kun je de aparte rechtspersoon voor opvang altijd weer overdoen op een andere organisatie. Door nu plannen te maken, bereid je je voor op de toekomst én heb je een antwoord klaar op vragen van (toekomstige) ouders en medewerkers. Besturen is vooruitkijken.

Bijdrage aan maatschappelijke opgave

De maatschappelijke behoefte aan kinderopvang is de afgelopen decennia toegenomen en naar verwachting blijft deze stijgen. Wanneer de plannen van het kabinet doorgaan, wordt kinderopvang nagenoeg gratis, en neemt de behoefte aan kinderopvang toe met nog eens 30 procent. Om dit te realiseren zijn er niet alleen voldoende medewerkers nodig, maar ook voldoende organisatiekracht. Laten we dit over aan commerciële partijen of is dit juist een maatschappelijke opgave?

Steeds meer scholen zien het als een kans. Zij kennen de kinderen, de ouders, en zien hun behoefte aan opvang als een mogelijkheid om een bredere maatschappelijke opdracht te vervullen. De school is allang niet meer alleen een plek voor onderwijs, voor les in een lokaal, maar juist een veilige en vertrouwde plek voor de ontwikkeling van ieder kind. Toekomstgerichte schoolbestuurders zijn zich bewust van hun maatschappelijke functie en dragen daarom hun steentje bij.

Extra

Ten slotte zijn er nog andere redenen voor schoolbestuurders en directieleden om te kiezen voor maatschappelijke kinderopvang op school, in eigen beheer.

  • Je sluit aan bij een beweging van toekomstgerichte bestuurders, een netwerk van vernieuwers die kennis en ervaringen met elkaar delen
  • Je onderscheidt je als schoolbestuur van anderen, als pionier in de ontwikkeling van ‘mensen in de maak’
  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van je school/scholen op de lange termijn, je laat een positieve verandering na
  • Je vindt een extra uitdaging in het werk als bestuurder: je draait niet alleen mee in de jaarlijkse cyclus maar bouwt ook aan iets nieuws
  • Je ontvangt mogelijk een passende waardering, bij het leiden van zowel een onderwijs- als kinderopvangorganisatie, met toenemende complexiteit en verantwoordelijkheid

Voordelen van Kinderopvang
in eigen beheer
op een rij

Kinderopvang op school heeft voordelen voor kinderen, ouders, medewerkers, schooldirecties en bestuurders.
Het geeft zekerheid en is wendbaar en integraal.

ZEKER
Voorkomen en wegnemen van achterstanden
Betaalbare en toegankelijke kinderopvang
Combineren deeltijdbanen
Oplossing bij uitval en personeelstekort
Aantrekkingskracht van de scholen
WENDBAAR
Mix inspanning en ontspanning
Flexibel en oudergericht
Ontwikkeling en carrière
Doorgaande ontwikkellijn van 0/2 tot 12 jaar
Op tijd klaar voor de toekomst
INTEGRAAL
Minder en soepeler overgangen
Eén complete gezinsoplossing
Makkelijke afstemming
Samenwerken in één team
Bijdrage aan maatschappelijke opgave