Ouders

Scholen met kinderopvang in eigen beheer worden, mede door het predicaat “maatschappelijke kinderopvang ressorterend onder een schoolbestuur – zonder winstoogmerk” extra aantrekkelijk bevonden. Ouders zoeken naar een betaalbaar, compleet en flexibel aanbod. Omdat ze worstelen met het combineren van werk, school en opvang: de spitsuren waarin verschillende kinderen naar verschillende plekken toe moeten. De rijke schooldag lost het op.

Betaalbare en toegankelijke kinderopvang

Nog te veel ouders in Nederland hebben er de middelen niet voor: voorschoolse en/of buitenschoolse opvang en activiteiten zoals muziek en sport. Dat is niet alleen treurig voor de ontwikkeling van kinderen en voor de gelijke kansen, ook voor ouders werkt het belemmerend. Zonder snel beschikbare en toegankelijke kinderopvang zet je moeilijker stappen op de arbeidsmarkt. Zodra je een (nieuwe) baan vindt, moet je opvang gaan regelen, wat niet altijd beschikbaar is, wat geld kost en onzekerheid geeft over toeslagen.

De tegenstellingen worden nog eens vergroot door de commerciële kinderopvang, deels in handen van private equity investeerders, die uurtarieven maximaal oprekken om hun winst (op termijn) te vergroten. Daar zijn kinderen geen doel, maar een middel om geld te verdienen. De oplossing ligt in maatschappelijke kinderopvang, gewoon georganiseerd op de eigen school. Daar kunnen tarieven laag blijven omdat het niet gaat om winst, maar om een gezonde bedrijfsvoering. Zo blijven de kosten voor ouders laag en wordt kinderopvang aantrekkelijk en toegankelijk, ook voor ouders met een kleinere beurs.

Eén complete gezinsoplossing

Veel ouders in Nederland hebben veel ballen hoog te houden. Naast het eigen werk (en/of opleiding) zijn ze druk met het wegbrengen en ophalen van kinderen. De dreumes of peuter (0-4 jaar) moet naar het kinderdagverblijf, het schoolkind (4-12 jaar) naar de basisschool, en halverwege de dag moet er gebracht en gehaald worden naar zwemles, sport of muziek. Dat geeft spanning en stress. Je wil een betrokken ouder zijn, maar vaker voel je je een flitsbezorger.

De rijke schooldag lost het op. Wanneer de school open is tussen 07.30 en 18.30 uur wordt het voor ouders veel gemakkelijker om werk en kinderen met elkaar te combineren. En door onderwijs en opvang te combineren op één plek hoeven kinderen niet meer ‘van hot naar her’ worden gesleept. De school is die ene veilige en vertrouwde plek, de uitvalsbasis voor de diverse activiteiten gedurende de dag. Hoe fijn is het dat de peuter van 2 door dezelfde deuren naar binnen gaat als haar broer van 5? Voor ouders wordt school een complete ‘gezinsoplossing’, de partner in de ontwikkeling van hun kroost

 

Flexibel en oudergericht

Door onderwijs en opvang te combineren op één plek is er voor ouders altijd een gemakkelijke, snelle oplossing. Bijvoorbeeld als school een dag(deel) niet doorgaat. Je kinderen kun je gewoon wegbrengen naar dezelfde, vertrouwde plek, die niet alleen een ‘dagbesteding’ is maar een plek waar de ontwikkeling van kinderen doorgaat.

Voordelen van Kinderopvang
in eigen beheer
op een rij

Kinderopvang op school heeft voordelen voor kinderen, ouders, medewerkers, schooldirecties en bestuurders.
Het geeft zekerheid en is wendbaar en integraal.

ZEKER
Voorkomen en wegnemen van achterstanden
Betaalbare en toegankelijke kinderopvang
Combineren deeltijdbanen
Oplossing bij uitval en personeelstekort
Aantrekkingskracht van de scholen
WENDBAAR
Mix inspanning en ontspanning
Flexibel en oudergericht
Ontwikkeling en carrière
Doorgaande ontwikkellijn van 0/2 tot 12 jaar
Op tijd klaar voor de toekomst
INTEGRAAL
Minder en soepeler overgangen
Eén complete gezinsoplossing
Makkelijke afstemming
Samenwerken in één team
Bijdrage aan maatschappelijke opgave