Rijke schooldag

Tussen onderwijs en opvang staat een grote muur. Dat geeft problemen die vaak worden miskend. Veel kinderen hebben geen toegang tot ontwikkelingsgerichte voorschoolse of buitenschoolse voorzieningen. Veel ouders worstelen met het continue brengen en halen naar verschillende plekken. En schoolbesturen kampen met personeelstekorten en onzekerheid over de instroom van nieuwe leerlingen. Het kan echt anders.

Complete basisschool

Scholen hebben alles in huis om zelf kinderopvang aan te bieden, in eigen beheer binnen de schoolmuren. Ze hebben de bevoegdheid, de ruimtes, en vaak ook (een deel van het) pedagogisch personeel. Tijd voor de complete basisschool: één plek voor onderwijs en opvang.

Rijke schooldag

Laten we alle kinderen in Nederland een rijke schooldag geven. Een complete schooldag waarin alles draait om de ontwikkeling van kinderen, ook buiten schooltijd. Waar we denken vanuit de behoeften van kinderen, en ze les in een lokaal krijgen afgewisseld met ontspanning, sport of muziek.

Maatschappelijke opvang

Wij geloven in maatschappelijke kinderopvang. Georganiseerd op school, door de school. Daar zijn kinderen het doel en geen middel om snel geld te verdienen. In tegenstelling tot commerciële opvang, waar aandeelhouders streven naar maximale winst. Opvang op school is toegankelijk en betaalbaar.

Voordelen van Kinderopvang
in eigen beheer
op een rij

Kinderopvang op school heeft voordelen voor kinderen, ouders, medewerkers, schooldirecties en bestuurders.
Het geeft zekerheid en is wendbaar en integraal.

ZEKER
Voorkomen en wegnemen van achterstanden
Betaalbare en toegankelijke kinderopvang
Combineren deeltijdbanen
Oplossing bij uitval en personeelstekort
Aantrekkingskracht van de scholen
WENDBAAR
Mix inspanning en ontspanning
Flexibel en oudergericht
Ontwikkeling en carrière
Doorgaande ontwikkellijn van 0/2 tot 12 jaar
Op tijd klaar voor de toekomst
INTEGRAAL
Minder en soepeler overgangen
Eén complete gezinsoplossing
Makkelijke afstemming
Samenwerken in één team
Bijdrage aan maatschappelijke opgave